Cây có ci đâm hoa ny lá

Nước có ngun tuôn chy thành sông

Con người có T có Tông

Có nên danh phn nh công ông bà.

 Đạo lý “Uống Nước Nhớ Nguồn” từ lâu đã in sâu trong văn hóa tâm linh con người Việt Nam, thế nên dù có đi đâu hay làm gì chúng ta cũng luôn nhớ đến quê hương, nguồn cội.

Tộc Đoàn là một trong các Tộc họ có tỷ lệ nhỏ của người Việt, ... Tuy nhiên Tộc Đoàn là một trong những Tộc họ có công trong công cuộc mở rộng lãnh thổ của người Việt.

Để mọi người trong và ngoài tộc có thêm các số liệu cũng như con cháu trong tộc có điều kiện trao đổi các thông tin về Tộc họ, nhằm xây dựng các phả hệ hoàn chỉnh từ miền Trung đến miền Nam, từ đó tiến đến kết nối với Tộc Đoàn  cả nước, Website: http://doantoc.teleline.vn  được thành lập và rất mong anh chị em trong Đoàn Tộc cùng tham gia xây dựng, đóng góp các ý kiến.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Trị Sự Từ Đường