HỌ ĐOÀN VIỆT NAM


Lời ghi chép

Đất nước có quốc sử.

Dòng họ có nguồn gốc ngọn ngành.

Đối với Tổ quốc thì các nhà sử học như tiên hiền: LÊ VĂN HƯU, PHAN PHÚ TIÊN, NGÔ SĨ LIÊN, công ấy không nhỏ.

Dòng họ Đoàn ta ngày xưa Tiên Tổ đã ghi Gia phả bằng chữ Hán truyền mãi cho hậu thế ngày nay.

Nay, chúng tôi những người con của dòng họ, mạnh dạn dịch sang Quốc ngữ bộ Gia phả ĐOÀN TỘC ĐẠI TÔN cho con cháu sử dụng sau này, để thế hệ ta khỏi mang tiếng thất truyền vậy.

Vì lâu đời, Gia phả được sao chép nhiều lần, do đó có sự mất mát đáng kể. Nay, căn cứ vào Gia phả các chi, lấy bản cổ nhất và súc tích nhất của chi Vĩnh Yên, Thuận Lý, Cao Ái, Yên Xuân để dịch.

Công tác dịch được đối soát qua các cuộc họp các trưởng chi tại Cao Ái, dịch vào tháng 10 năm Đinh Mạo (1987) tại Diễn Hạnh. Kết hợp việc đi tìm nối của ban Gia phả đối với các chi lớn như: Quang Chiêm-Hà Tĩnh, An Tiên-Quảng Trị, An Truyền- Thừa Thiên Huế để viết bộ Gia phả ĐOÀN TỘC ĐẠI TÔN  10 đời của các vị Tiên Tổ.

So với tộc hệ ta Tổ là Đoàn Văn Khâm một danh nhân khai khoa đời Lý Nhân Tông đến nay có hơn 40 đời của 950 năm. Song Gia phả này chỉ ghi chép từ năm Quý Mùi (1483) Tổ là Đoàn Bá Tuân được Lê Thánh Tông cử trấn thủ Hải Dương đến nay trên 20 đời của 507 năm lịch sử.

Vì điều kiện của từng xã hội đất nước thường có loạn nên con cháu phân li sinh sống và công tác khắp mọi miền, nên thế hệ ta Gia phả 10 phần mới ghi được 8-9. Tuy đã chép từ nguyên Tổ, trung thế Tổ chép chữa đầy đủ, mà chỉ đóng góp được trong cận thế ngày nay.

Nay các vị tiền lão trong họ lần lượt qua đời, nguồn sử liệu rất hạn chế, phải tìm hiểu sử Quốc gia và dùng phương pháp viết sử hiện đại để đối soát, bổ sung phần nào cho con cháu có cơ sở bổ sung tiếp sau này. Để họ Đoàn ta có Gia phả, có địa danh, có nhân danh truyền mãi mãi đến muôn đời.

Chép vào tiết thanh minh mùa xuân năm Canh ngọ 1990.

                                                  Trưởng Ban: Đoàn Văn Tường

                                          Thư ký: Đoàn Văn Bá

BAN GIA PHẢ ĐOÀN TỘC ĐẠI TÔN


 

- Phụ trách dịch: Thanh Huy Tiên Sinh

Đoàn Ngọc Anh

Chi Thuận Lý - Xã Diễn Bình - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

 

- Cộng tác dịch: Cháu ngoại Trí Sỹ

Trần Đình Đam

Chi Yên Nhân - Xã Nhân Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

 

-Cộng tác dịch: Đoàn Thượng Xuân - Chi Đức Thọ - Hà Tĩnh

Phụ đằng san: Tây hiên Tiên Sinh

Đoàn Văn Tường : Trưởng Ban

Chi Yên Nhân - Xã Diễn Nguyên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

 

- Cộng tác: Đoàn Văn Khoan:  Ban viên

Xã Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

 

- Phụ đằng san: Hải vân Tiên Sinh - Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Đoàn Văn Bá:  Thư ký

Chi Yên Lý - Xã Diễn Yên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

 

- Cộng tác: Đoàn Văn Ninh:  Ban viên

Thôn Bình Thạnh - Xã Trà Bình - Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

 

- Đối soát và khảo cứu: Y khoa tiến sỹ

Đoàn Chí Thiện

Chi An Tiêm - Quảng Trị - Trú 144 Bà Triệu - TP.Huế

 

                                       Trưởng Ban Gia phả:

                                       Ông: Đoàn Văn Tường

Xóm Tân Cảnh - Xã Diễn Nguyên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

                                                 Điện thoại: 0955705321