BÁO CÁO 25 NĂM VỀ NGUỒN (1975 – 2000)

đăng 02:24 13 thg 10, 2011 bởi Người dùng không xác định   [ đã cập nhật 00:43 15 thg 11, 2011 ]

ĐOÀN TỘC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hội Đồng Gia Tộc             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Kính thưa bà con thân tộc: 
I./ Trước mắt tôi xin thay mặt Hội đồng gia tộc Đoàn Bổn Tộc hân hoan chào đón bà con nội ngoại gần xa đã về dự lễ Đông Chí năm nay. 
-Thứ hai thay mặt HĐGT báo cáo truyền thống xây dựng gia tộc theo gia phả ông bà để lại: 
-Tiền đoàn tộc : Thái Thủy Tổ Đoàn Đại Lang : sinh sống tại Khuôn phụ nữ, Gia Phước huyện, Thừa Tuyên phủ, Hải Dương tỉnh. 
-Vào thời vua Lê Thánh Tôn, niên hiệu Hồng Đức (theo sư Trần Trọng Kim 1470 – 1497). 
Ông Đoàn Công Huyền Thủy Tổ của chúng ta cùng các con và cháulà  
Con : Thượng tướng quân Thạch Quân Công Đoàn Công Nhạn sắc phong (Bảo Quốc Tý Dân). 
Con : Thắng Bà Hầu Đoàn Công Tấn 
Cháu nội : Đề đốc Quản Đức Hầu Đoàn Công Hứa (tùng cùng vua Lê vào đánh Chiêm Thành toàn thắng). 
Thủy tổ Đoàn Công Huyền được sắc phong “Bổn cảnh khai cơ” lưu cơ Quảng Nam xứ, Thăng Ba Phủ Hà Đông huyện, thuộc nội phủ Đông An Châu lập Tiền hiền ở xã Duy Trinh – Quảng Nam ngày nay. Sinh con để cháu đến nay được 19 đời. Hiện tại nhà thờ cả ở Đông Yên, xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam đã được bà con chúng ta xây dựng trang nghiêm chắc chắn. Một điều đáng mừng là hơn 500 năm qua trải qua biết bao cuộc chiến tranh, di tích của tổ tiên như bài vi, liên đời, khám thờ, lăng tẩm mồ mã của ông bà đời trên còn nguyên vẹn và được trùng tu nâng cấp, tính đến nay tại Quảng Nam đã xây dựng lại 36 ngôi nhà thờ lớn nhỏ đây là thành tích đáng tự hào của con cháu họ Đoàn đã có công lưu giữ bảo vệ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Kính thưa bà con thân tộc: 
II./ Việc thờ cúng tổ tiên, bảo tồn di tích lịch sử có từ đời vua Hồng mới dựng nước, ngày nay đã trở thành phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam. Bà con chúng ta đã làm được điều này, vì thế đề nghị con cháu nhận thức đúng, phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết xây dựng gia tộc. 
Kính thưa bà con thân tộc: 
Thời gian thì qua nhanh, công tác gia tộc cứ xoáy dần. Năm này qua năm khác lại đến. Từ ngày hòa bình lập lại đã 25 năm trôi qua thực hiện chủ trương về nguồn của Hội đồng gia tộc, bà con chúng ta đã thực hiện được nhưng công tác như sau: 
1./ Dịch và sao chép được 21 bản đồ gia phả của 21 chi trong Đoàn tộc và đã hướng dẫn cho bà con biết ông bà thứ lớp trong tộc có tôn ti xưng hộ.
2./ Xây dựng lại và sửa chữa nâng cấp 36 ngôi Tự đường đoàn tộc ở Quảng Nam. Trong đó nhà thờ cả Đông Yên nâng cấp 3 lần nay đã hoàn chỉnh. 
3./ Xây mới, sửa chữa, nâng cấp toàn bộ lăng mộ của ông bà đời trên và động viên từng chi lo tu chỉnh mồ mã ông bà từ đầu chi trở xuống nay đã hoàn thành.
4./ Tổ chức hướng dân cúng tế theo lễ nghi cổ truyền của gia tộc.
5./ Gia tộc luôn luôn thông tin mở rộng cánh cửa cho bà con tìm về với gia tộc mỗi ngày đông hơn, đoàn kết hơn, động viên nhau thực hiện chương trình khuyến học cho thế hệ kế thừa.
Tổng kết những công trình xây dựng được. 
STT    Năm    Nội dung công trình    Số bà con đóng góp    Tổng kinh phí (đồng)    Ghi chú
1    1979    Cải tạo nhà ở thành nhà thờ 
Bảy Hiền, TB, TP.HCM    97    6082    3 bộ lư 360 ngày công
2    1983    Sửa chữa nâng cấp nhà thờ 
Bảy Hiền, TB, TP.HCM    118    644.854    2000 viên ngói
3    1985    Đóng góp tiền làm đường 
Hồng Lạc trước nhà thờ F10, TB    33    72.000    
4    1987    Xây dựng nhà thờ cả Đông Yên Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam      164    2.260.000    Mua tiền đường
5    1992    Nâng cấp sửa chữa lăng mộ ông bà đời trên tại Duy Xuyên, Quảng Nam    128    6.910.000    3 đợt cộng chung
6    1996    Xây mới tẩm thờ Đông Yên 
Duy Trinh, Quảng Nam     72    24.410.000    3 đợt cộng chung
7    1998    Xây Dinh Bà nâng cấp tự đường Bảy Hiền TP.HCM    20 quỷ tộc    56.741.000    
8    2000    Đúc quanh phía sau + bên trái nhà thờ Bảy Hiền TP.HCM    124 + 
quỷ tộc    90.000.000    Còn nợ 25.000.000đ
III./ Tóm lại trong hai thập niên qua bà con chúng ta đã thực hiện tốt 5 chủ trương của HĐGT trong thập niên tôi vẫn tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt gia tộc.
Đề nghị bà con phát tâm nguyện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để phát huy truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên Đoàn Tộc đã dày công xây dựng. 
Thay mặt Hội đồng gia tộc kính chúc bà con nội ngoại dồi dào sức khỏe gia đình hạnh phúc.
TP.HCM ngày 21 tháng 12 năm 2000 
TM. Hội đồng gia tộc đoàn bổn tộc
ĐOÀN CHƯƠNG ĐT : 9710690

Comments