TRAO ĐỔI THÔNG TIN


Contact Doan Toc

         
             
      

Văn bản nghị quyết

Hội đồng gia tộc                                                      Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Đoàn tộc đại tôn                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Văn bản nghị quyết

 Tộc ­­uớc Đoàn tộc đại tôn

      

     - Căn cứ Nghị quyết của Đại Tộc Họ Đoàn ngày 12/3/2008;

     - Căn cứ cuộc họp ngày 28/3/2009 của Hội đồng Gia tộc.

       Quyết nghị thành lập Hội đồng Gia tộc - Ban th­uờng trực và Ban xây dựng dự án bảo tồn trùng tu tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Đoàn Nhữ Hài, gồm những ông bà có tên sau:

 

I. Hội đồng gia tộc:

1. Ông: Đoàn Trung Tiếp             - Diễn Thọ - D.Châu  (CTHĐGT)

2. Ông: Đoàn Văn Tuờng             - Nhân Thành - Y.Thành (P.CTHĐGT)

3. Ông: Đoàn Văn Quang            - Diễn Thọ - D.Châu (T.Viên)

4. Ông: Đoàn Văn Hồng              - Diễn Bình - D.Châu (T.Viên)

5. Ông: Đoàn Văn Ba                   - Diễn An - D.Châu (T.Viên)

6. Ông: Đoàn Văn Nhã                 - Diễn An - D.Châu (T.Viên)

7. Ông: Đoàn Viết Trung              - TP.Vinh (T.Viên)

8. Ông: Đoàn Văn Luyện             - Quỳnh Bảng - Q.Luu (T.Viên)

9. Ông: Đoàn Văn Tuệ                 - Quỳnh Liên - Q.Luu (T.Viên)

10. Ông: Đoàn Văn Vuợng           - TP.Vinh (T.Viên)

11. Ông: Đoàn Văn Luơng           - Nghĩa Đàn (T.Viên)

12. Ông: Đoàn Minh Sơn             - Nhân Thành - Y.Thành (T.Viên)

13. Ông: Đoàn Văn Kiều              - Diễn An - D.Châu (T.Viên)

14. Ông: Đoàn Minh Nguyệt        - Nghi Phong - N.Lộc (T.Viên)

 

II. Ban th­uờng trực:

1. Ông: Đoàn Trung Tiếp             - Diễn Thọ - D.Châu  (Tru­­ởng ban)

2. Ông: Đoàn Văn Ba                   - Diễn An - D.Châu  (Phó ban)

3. Ông: Đoàn Văn Nhã                 - Diễn An - D.Châu  (Ban viên)

 

III. Ban gia phả:

1. Ông: Đoàn Văn T­uờng              - Nhân Thành - Yên Thành (Tr­­uởng ban)

2. Ông: Đoàn Văn Luyện              - Quỳnh Bảng - Q.L­uu (Ban viên)

3. Ông: Đoàn Minh Sơn                - Nhân Thành - Yên Thành (Ban viên)

4. Ông: Đoàn Văn L­uơng              - Nghĩa Đàn (Ban viên)

5. Ông: Đoàn Văn Thủy                - TP.Vinh (Ban viên)

 

IV. Ban xây dựng:

1. Ông: Đoàn Văn Nhã                 - Diễn An - D.Châu (Tr­­uởng ban)

2. Ông: Đoàn Hồng Vũ                 - TP.Vinh (Phó ban)

3. Ông: Đoàn Văn Ba                    - Diễn An - D.Châu (Ban Viên)

4 . Bà: Trần Thị Ngân                    - TP.Vinh (Ban viên)

5.Ông: Đoàn Viết Trung                - TP.Vinh (Ban viên)

6. Bà: Nguyễn Thị Tuất                 - Nghi Phong - N.Lộc (Ban viên)

7. Bà Đoàn Thị Vĩnh                      - TP.Vinh (Ban viên)

8. Ông: Đoàn Văn V­uợng              - TP.Vinh (Ban viên)

 

V. Nhiệm vụ của HĐGT và các Ban:

       Hội đồng gia tộc và các Ban có nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của Họ Tộc và phối hợp với chính quyền địa ph­uơng, các ban ngành liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ. quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phục vụ tại quần thể di tích. Su­u tầm, hoàn thiện lịch sử và phả đồ của Họ Tộc ở các tỉnh Trung và Nam bộ.

                                                                                           Nghị quyết sửa đổi bổ sung

                                                                                                          Tháng 3 năm 2009

                                                                                                                 Tộc tr­uởng

                                                                                                              Đoàn Trung Tiếp

DANH SÁCH CÁC VỊ THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ ĐOÀN TOÀN QUỐC:

1. GS Đoàn Trọng Tuyến, nguyên Bộ trưởng, Họ Đoàn ở Phú Vang - Thừa Thiên Huế. Trưởng Ban liên lạc.

2. Ông: Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Họ Đoàn ở Kim Môn - Hải Dương. Phó trưởng Ban liên lạc.

3. Ông: Đoàn Văn Xê, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Tổng Giám đốc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, Họ Đoàn ở Mỏ Cày, Bến Tre. Phó trưởng Ban liên lạc.

4. Ông: Đoàn Văn Kiển, Uỷ viên Trung ương Đảng CSVN khoá VIII, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Họ Đoàn ở Xuân Trường - Nam Định. Uỷ viên Ban liên lạc.

5. Ông: Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng QĐND Việt Nam, Tư lệnh binh chủng Tăng thiết giáp - BQP, Họ Đoàn ở Móng Cái - Quảng Ninh. Uỷ viên ban liên lạc.

6. Ông: Đoàn Hữu Công (tức nhạc sỹ Thuận Yến), nguyên Trưởng Ban Ca nhạc Đài truyền hình Việt Nam, Họ Đoàn ở Duy Xuyên - Quảng Nam. Uỷ viên ban liên lạc.

7. Ông: Đoàn Trọng Đĩnh, Bí thư huyện uỷ huyện Kim Động - Hưng Yên, Trưởng Ban liên lạc họ Đoàn tỉnh Hưng Yên, Họ Đoàn ở Kim Động - Hưng Yên. Uỷ viên Ban liên lạc.

DANH SÁCH CÁC VỊ THƯ KÝ BAN LIÊN LẠC

 HỌ ĐOÀN TOÀN QUỐC:

1. Ông: Đoàn Hạp, Đại tá CAND, nguyên Trưởng Ban biên tập Tạp chí CAND, Địa chỉ: 90 - Nguyễn Du - Hà Nội, ĐT: 04 8220130. Thư ký thường trực.

2. Ông: Đoàn Sự, đại tá QĐND, nguyên Phó Giám đốc NXB Quân đội nhân dân. Địa chỉ P205, A15 tập thể QĐ Nam Đồng. ĐT: 04 8512189

3. Ông: Đoàn Tuấn, nguyên Liên đoàn trưởng địa chất, nguyên cố vấn Tổng cục Địa chính. Địa chỉ: Đường 6, Nam Thành Công, Hà Nội. ĐT: 04 8352621

4. Ông: Đoàn Việt Hùng, nguyên Trưởng phòng, Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Tây. Địa chỉ: Khối 6, phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Đông. ĐT: 034 821956

5. Ông: Đoàn Thanh, nguyên Chuyên viên Thông tấn xã Việt Nam. Địa chỉ: 20 phố Quang Trung, Hà Nội. ĐT: 04 8220451

6. Ông: Đoàn Văn Tiến, nguyên giảng viên trường Đại học Nông nghiệp 1. Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 8333486

7. Ông: Đoàn Thịnh, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Địa chỉ: 23 Lò Đúc, Hà Nội. ĐT: 04 8269987

8. Ông: Đoàn Văn Minh, Đại tá CAND, tiến sỹ luật, nguyên Trưởng phòng thuộc CA Hải Phòng. Địa chỉ: 378 đường Đà Nẵng, TP.Hải Phòng. ĐT: 031 825391 - 031 766831

9. Ông: Đoàn Văn Tường, CB Hưu trí. Địa chỉ: Xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0955705321

BLL Khu vực Bắc Miền Trung

BLL Khu vực Bắc Miền Trung hoạt động từ năm 1983. Phạm vi hoạt động của BLL bao trùm trong cả nước. Trong hơn 20 năm qua Hội đồng Gia tộc và BLL đã tích cực hoạt động và sưu tầm các tài liệu về dòng Họ Đoàn ở Việt Nam.

Hiện nay các tài liệu có bao gồm:

- Bộ Gia phả Đoàn Tộc Đại Tôn tập 1

- Tài liệu tổng hợp về dòng Họ Đoàn ở Việt Nam

- Tài liệu về BLL Họ Đoàn toàn quốc

- Lý lịch Di tích Đền thờ và Mộ tướng Đoàn Nhữ Hài tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An (Di tích lịch sử VH cấp quốc gia).

     Hiện nay con cháu Khu vực Bắc Miền Trung đang xây dựng và bảo vệ di tích. Nơi đây cũng đồng thời là Nhà thờ Họ Đoàn của Khu vực bắc Miền Trung bao gồm từ Thanh - Nghệ- Tĩnh, Bình - Trị - Thiên và các tỉnh Nam Trung bộ.

     Tổ chức hoạt động đều đặn, có các Văn bản, Nghị quyết, Tộc ước của Đoàn Tộc Đại Tôn. Có 2 nhiệm vụ chính:

1. Xây dựng Nhà thờ Họ

2. Hợp phả Họ Đoàn toàn quốc

Tổng hợp các văn bản, nghị quyết trong quá trình hoạt động, tháng 3/2009, đã có Nghị Quyết sửa đổi bổ sung của 

Hội Đồng Gia tộc.

Một số chi họ đã tập hợp được trong tập 1 Gia phả Đoàn Tộc Đại Tôn:

1. DÒNG ÔNG: ĐOÀN NHÂN TÂM

Nghệ An xứ

Diễn Châu phủ

Đông Thành Huyện

Phụng Công xã

Phượng Lịch làng

2. DÒNG ÔNG: ĐOÀN TRẠCH QUỲ

Nghệ An xứ

Diễn Châu phủ

Đông Thành huyện

Phụng Công xã

Phượng Lịch làng

3. CHI HỌ NGHỆ AN XỨ

Diễn Châu phủ

Yên Thành huyện

Yên Nhân xã

4. HỌ ĐOÀN

Quang Chiêm - Đức Thọ - Hà Tĩnh

5. CHI HỌ NGHỆ AN XỨ

Nam Đàn huyện

Tràng Cát xã

Khang Thọ thôn

6. CHI GIÁP VÀ CHI ẤT

Nghệ An xứ

Diễn Châu phủ

Yên Lý xã

7. CHI BÍNH

Thừa Thiên Thuận Hoá xứ

Phú Vang huyện

Phú An xã

An Truyền làng

8. GIÁP PHÁI

Quảng Trị tỉnh

Triệu Phong huyện

Triệu Lăng xã

Gia Đẳng làng

9. ĐOÀN TỘC KIM LONG - THỪA THIÊN - HUẾ

Năm 1648 - 1687 đời Nguyễn Phúc Tần quán Nghệ An vào xã Phú Mỹ - Bình Sơn - Quảng Ngãi khoảng năm 1687 - 1691 chúa Nguyễn Phúc Trãn

10. CHI HỌ NGHỆ AN

Anh Sơn xứ

Đô Lương huyện

Tân Sơn xã

11. ĐOÀN TỘC

Xã: Trà Bình

Huyện: Trà Bồng

Tỉnh: Quảng Ngãi

Chép mùa xuân năm Bính Tý (1996)

Thư ký Ban Gia phả Đoàn tộc Đại tôn Bắc bộ, Trung bộ phụng tự

Hải Vân Tiên sinh Đoàn Văn Bá di đề

là Duệ tôn đời thứ 36 của Thượng Thái Thỉ tổ Đoàn Văn Khâm

12. CHI HỌ

Quảng Trị Thuận Hoá xứ

Triệu Phong huyện

Triệu Thành xã

An Tiêm thôn

Các chi họ Đoàn hiện nay còn rất nhiều, nhưng chưa chắp nối được để đưa vào Gia phả

     Trên địa bàn Bắc Bộ chủ yếu là các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Tây, đã thống kê được 150 chi họ có từ 15 đến 36 đời con cháu (con số này còn thấp so với sự thật). Nhưng chi họ này là đời sau của các cụ tổ có nguồn gốc lâu đời nhất có thể ở ba địa bàn Hà Nội - Hải Dương - Thái Bình mà xưa kia là cùng một cụ tổ sinh ra, song vì chưa tìm ra tư liệu nên chưa chắp nối được thành từng dòng, trừ dòng họ cụ Đoàn Văn Khâm đã có một số cành chắp nối được đời thứ nhất cho đến trên 40 đời hiện nay.

Gia phả họ Đoàn ở huyện diễn Châu, tỉnh Nghệ An được chép từ năm 1483 cho biết cụ tổ là Đoàn Bá Tuân, hậu duệ cụ Đoàn Văn Khâm, nguyên quán làng Cổ Phúc, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Dòng họ cụ Đoàn Văn Khâm đã có một số cành chắp nối được đời thứ nhất cho đến trên 40 đời hiện nay


CÁC NGÀY ĐẠI LỄ

- Vào ngày 08/01 âm lịch hàng năm, lễ tế Tổ diễn ra nơi cội nguồn của dòng Họ Đoàn Việt Nam tại xã Đoàn Thuợng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Duơng. (Từ ngày 07 đến 08/01 âm lịch) 

- Ngày 12/3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tuớng quân Đoàn Nhữ Hài (di tích lịch sử Quốc gia) và cũng là ngày giỗ Tổ Họ Đoàn khu vực Bắc Miền Trung tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nơi đây đã quy tụ hàng ngàn con cháu Họ Đoàn từ Thanh Hoá đến Bình Trị Thiên và nhiều nơi trên cả nu­ớc. (Từ ngày 11 đến ngày 12/3 âm lịch)Comments