NGHI LỄ‎ > ‎

VĂN TẾ LIỆT TỔ HỌ ĐOÀN

đăng 19:52 24 thg 10, 2011 bởi Người dùng không xác định   [ đã cập nhật 21:27 14 thg 11, 2011 ]

VĂN TẾ LIỆT TỔ HỌ ĐOÀN

- 1 -

Vẻ vang thay

Gia Lộc quê ta

Có tướng quân Đoàn Thượng

Lĩnh Hồng Châu trấn thủ, giúp nhân dân một cõi phồn vinh

Vì Đại Việt sơn hà, nguyện Tổ quốc muôn đời thịnh vượng

Bởi triều đình hù bại, dân cơ hàn chẳng lẽ làm thinh

Thấy Tổ quốc lâm nguy, hoạ tổn thất sao đành tránh lãng

Cùng nhân dân tụ nghĩa dưới cờ

Đón hào kiệt luận bàn trong trướng

Vững một lòng Y Doãn, Chu Công

Đâu phải dạ Tào Phi, Vương Mãng

Vận non sông có lúc hưng vong

Việc nhân nghĩa kể gì bại thắng

Giữa trận tiền dẫn một phút hiến thân

Thì lịch sử vẫn ngàn đời toả sáng

Dân thương tiếc xây Đền tưởng niệm: Đông Hải Đại Vương

Vua anh minh hạ chỉ sắc phong: Phúc thần Thượng Đảng

Như Họ Đoàn ta

Từ thuỷ tổ Đoàn Khâm

Đến tướng quân Đoàn Thượng

Đã tiếp bước ông cha từ dĩ vãng

Lại mở đường con cháu hướng tương lai

Bao đời tiếp nối: lấy chí nhân đại nghĩa làm đầu

Muôn dặm tung hoành: coi quốc thịnh dân an là hướng

Dựng cơ đồ: công, cổ, sỹ, nông

Kế sự nghiệp: vương, hầu, khanh, tướng

Đạo hiếu trung như biển cả bao la

Gương trí dũng tựa trời cao chiếu sáng

Liệt tổ ta xưa

Thượng thư Bộ công, Lý triều thuở ấy vang danh

Thuỷ tổ khai cơ, Đoàn tộc từ đây tỏ rạng (1)

Phương nam trấn thủ, ra quân đánh bại quân thù

Châu Rí sa cơ, vì nước hiến dâng tính mạng (2)

Triều Trần ngự sử: việc trị bình nước trọng dân tin (3)

Lĩnh mệnh quân vương: trong binh lửa tâm hùng chí tráng

Giúp Lê Lợi mười năm chiến đấu: rực rỡ thanh danh (4)

Phò Tây Sơn bao trận hào hùng: lẫy lừng công trạng (5)

Quyết bảo toàn lãnh thổ, trải bao phen Bắc chiến Nam chinh (6)

Không cam chịu cảnh nghèo, cùng dân chúng đào kênh đắp máng (7)

Đạo hiếu trung xá ngại gian nan

Đường nhân nghĩa càng thêm gắng sức

- 2 -

Vào thời đại mới

Dù nước non vật đổi sao dời

Vẫn son sắt gan bền chí vững

Trong gian nan thêm nặng tình dân

Trước thử thách càng sâu nghĩa Đảng

Trung với nước, hiếu với dân

Thắng không kiêu, bại không nản

Bao khó khăn nhất quyết san bằng

Mọi nhiệm vụ đều xin cáng đáng

Đoàn thể tin yêu, chính quyền trọng thưởng

Nào Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Nào Đại tướng quân Bộ trưởng Quốc phòng

Nào văn nhân, nghệ sỹ rực rỡ tài năng

Nào tiến sỹ, giáo sư vẻ vang khoa bảng

Vào thời hội nhập, nắm thời cơ sáng suốt kinh doanh

Gặp bước canh tân, xây văn hoá vững vàng truyền thống

Noi tiên tổ, vì dân vì nước ra sức thi đua

Giữ nếp gia đình khuyến học, khuyến tài, dày công giáo dưỡng

Ngày hôm nay

Trong Đền khói toả hương bay

Ngoài cửa trời cao mây sáng

Dân con một lễ kính dâng

Nam Bắc mười phương vọng tưởng

Nhớ công ơn dựng miếu xây đền

Ghi sự nghiệp khắc bia tạc tượng

Tấm gương liệt tổ rạng ngàn thu

Linh khí Họ Đoàn cao vạn trượng

*****

Gia Lộc, ngày 08 tháng giêng năm Đinh Hợi

Con cháu Họ Đoàn tưởng niệm

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu viết lời văn.

Chú thích:

1. Thượng thư Bộ Công Đoàn Văn Khâm, quê ở Kim Thành, Hải Dương.

2. Đô tướng quân Đoàn Nghĩa Ảm, quê ở Hải Tân, hải Dương.

3. Ngự sử Đoàn Nhữ Hài, quê ở Gia Lộc, Hải Dương.

4. Đại tướng Đoàn Phát, quê ở Quảng Xương, Thanh Hoá.

5. Tướng Đoàn Tấn Sỹ, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi.

6. Đoàn Văn Phú, Tổng đốc Long Tường, quê ở Quảng Điền, Thừa Thiên.

7. Thiên sự Bộ công Đoàn Khắc Cung, tuần phủ nam Ngãi, Đoàn Khắc Nhượng, đều quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Comments